contact us

Office:

Tel.: (071) 341 46 64

Fax: (071) 342 52 30


Trade department:

Tel.: (071) 342 50 91

Fax: (071) 342 52 30


Marketing department:

Tel.: (071) 342 25 93

Fax: (071) 342 52 30


Administration department:

Fax: (071) 342 52 30


Reclamations department:

Tel.: (071) 341 46 64

Fax: (071) 342 52 30


Address:

"SPOMASZ" Wrocław S.A.

Ul. Krakowska 98

50-427 Wrocław


NIP: 8992732815

PKD/EKD: 2953

KRS: 0000103490

REGON: 930678446

Krajowy Rejestr Sądowy : Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Copyright (c) SPOMASZ 2006, All rights reserved. Created by SPOMASZ